همراه ما باشید

آلیاژ های مس
  • Prev

سختی: 400HB FH

هدایت:min  IACS 22%

 

استاندارد: ASTM C17200

آنالیز: Be:1.8-2.0 Al:0.2 Si:0.2 ...

آلیاژ مس تنگستن

 

 

آلیاژ مس تنگستن (مس تنگستن آلیاژ، CUW یا WCU) یک شبه آلیاژی از مس و تنگستن ...

سختی: 180HB200HB-

هدایت: IACS 40%

 

استاندارد: ASTM C18000

آنالیز: Cr:0.1-0.8 Ni:1.8-3.0 ...

سختی: 160HB-140HB

هدایت: IACS 80%

 

استاندارد: ASTM C18150

کلاس: 2

Cr:0.5-1.5 Zr:0.05-0.25 ...

سختی: 280HB-220HB

هدایت: IACS 45% Min

 

استاندارد: ASTM C17510

کلاس 3

آنالیز: Be: 0.2-0.6 ...

محصولات پیشنهادی

مقالات جوش

برای طراحی دکوراسیون اتاق پذیرایی خود باید به این نکته توجه نمایید که هیچ گاه نباید دکوراسیون سایر ...
برای طراحی دکوراسیون اتاق پذیرایی خود باید به این نکته توجه نمایید که هیچ گاه نباید دکوراسیون سایر ...
برای طراحی دکوراسیون اتاق پذیرایی خود باید به این نکته توجه نمایید که هیچ گاه نباید دکوراسیون سایر ...
برای طراحی دکوراسیون اتاق پذیرایی خود باید به این نکته توجه نمایید که هیچ گاه نباید دکوراسیون سایر ...
برای طراحی دکوراسیون اتاق پذیرایی خود باید به این نکته توجه نمایید که هیچ گاه نباید دکوراسیون سایر ...
برای طراحی دکوراسیون اتاق پذیرایی خود باید به این نکته توجه نمایید که هیچ گاه نباید دکوراسیون سایر ...
برای طراحی دکوراسیون اتاق پذیرایی خود باید به این نکته توجه نمایید که هیچ گاه نباید دکوراسیون سایر ...
برای طراحی دکوراسیون اتاق پذیرایی خود باید به این نکته توجه نمایید که هیچ گاه نباید دکوراسیون سایر ...
برای طراحی دکوراسیون اتاق پذیرایی خود باید به این نکته توجه نمایید که هیچ گاه نباید دکوراسیون سایر ...
ایران تهران جاده مخصوص کرج چهار راه ایران خودرو
تلفن: 00982144904492