همراه ما باشید  

آلیاژ های مس
  • Prev

سختی: 400HB FH

هدایت:min  IACS 22%

 

استاندارد: ASTM C17200

آنالیز: Be:1.8-2.0 Al:0.2 Si:0.2 ...

آلیاژ مس تنگستن

 

 

آلیاژ مس تنگستن (مس تنگستن آلیاژ، CUW یا WCU) یک شبه آلیاژی از مس و تنگستن ...

سختی: 180HB200HB-

هدایت: IACS 40%

 

استاندارد: ASTM C18000

آنالیز: Cr:0.1-0.8 Ni:1.8-3.0 ...

سختی: 160HB-140HB

هدایت: IACS 80%

 

استاندارد: ASTM C18150

کلاس: 2

Cr:0.5-1.5 Zr:0.05-0.25 ...

سختی: 280HB-220HB

هدایت: IACS 45% Min

 

استاندارد: ASTM C17510

کلاس 3

آنالیز: Be: 0.2-0.6 ...

محصولات پیشنهادی

ایران تهران جاده مخصوص کرج چهار راه ایران خودرو
تلفن: 00982144904492