فصل اول فرآیند های جوشکاری مقاومتی

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

فصل اول

فرآیندهای جوشکاری مقاومتی

 

1-1- مقدمه

1-2- جوشکاری مقاومتی نقطه ای

1-3- جوشکاری مقاومتی نواری

1-4- جوشکاری زائده ای

1-5- جوشکاری فرکانس بالا

1-6- جوشکاری جرقه ای

1-7- جوشکاری سر به سر

1-8- جوشکاری ضربتی

1-9- لحیم کاری سخت و نرم مقاومتی

 

1-1- مقدمه:

در این فصل در مورد فرآیندهای مختلف جوشکاری مقاومتی و اصول کارکرد آنها و همچنین لحیم کاری نرم و سخت مقاومتی مباحثی به اختصار ارائه خواهد شد تا نمایی کلی از فرآیندهای مختلف در ذهن خواننده مجسم گردد.

در فرآیندهای جوشکاری مقاومتی، اتصال دو سطح توسط حرارت و فشار تواماً انجام می گیرد. فلزات به دلیل مقاومت الکتریکی در اثر عبور جریان الکتریکی گرم شده و حتی به حالت ذوب نیز می رسند. جریان الکتریکی معمولا در زمانهای کوتاه و با اعمال جریان الکتریکی با چگالی زیاد در زمانهای کوتاه باعث به حالت خمیری درآمدن (قبل از ذوب) قطعه مورد جوشکاری می گردد. و اعمال نیروی فاشر در زمانهای قبل و حین عبور جریان وجود یک مدار الکتریکی جریان بالا اعمال می گردد. نیروی فشاری قبل در طول اعمال عبور جریان وجود یک مدار الکتریکی پیوسته را تضمین نموده و در زمان گرم شدن قطعه باعث نورج شدن جریان و بعد از آن نیز اعمال می گردد تا اطمینان حاصل شود که یک مدار الکتریکی پیوسته محل جوشکاری می شود این فشار بعد از قطع جریان برق هم ادامه داشته و به فورج شدن و سپس خنک شدن محل جوشکاری کمک می کند.

و در حین اعمال جریان برقرار بوده و قطعات گرم شده نیز فورج شوند. دمای بیشینه ای که در این فرآیندها قابل دسترسی است معمولا بالاتر از نقطه ذوب فلز پایه می باشد.

ادامه بحث را بر روی اصول فرآیند جوشکاری مقاومتی نقطه ای متمرکز نموده بقیه فرآیندها نیز اصولی تقریبا مشابه با این فرایند را دارند، با این تفاوت که محدود تغییراتی در شکل تجهیزات ، متغیرها و تکنیک های فرایند اعمال گردیده تا متناسب با کاربرد مورد نظر قابل استفاده گردد.

 دانلود فایل کامل PDF

 

تماس باما

  • ایران تهران جاده مخصوص کرج چهار راه ایران خودرو 
  • تلفن: 44906806(21) 98 +
  • تلگرام: 1933579(921) 98 +
  • Email : info@parsweld.com
© 2018 تمام حقوق مادی و معنوی وب سایت محفوظ می باشد.

Search